INTEGRITETSPOLICY

Vi hanterar din personuppgifter och har gjort denna integritetspolicy, som informerar dig om hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktinformation
Swedish Agro Machinery är persondataansvarig, och vi ser till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Swedish Agro Machinery
Södra industrigatan 14
S-274 30 Skurup
046-25 25 55
info@sa-machinery.se
Organisationsnr: 559040-0528 

Behandling av personuppgifter
När vi ber dig att göra dina personuppgifter tillgängliga för oss informerar vi dig om vilka data vi behandlar om dig och för vilket ändamål. Du blir informerad om detta vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter.

Vi använder data om dig, främst för att uppfylla de avtal du ingår med oss, men även för att vi ska förbättra vår service och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster, samt i vår kontakt med dig.

De data vi använder innehåller bland annat:

Personlig information: Till exempel, information du anger vid registrering av nyhetsbrev, anmälan till evenemang, jobbansökan eller vid kundkontakt. Denna information kan innehålla namn, adress, epost, telefonnummer och så vidare.

Ytterligare information vid jobbansökningar inkluderar kön, födelsedatum, foto och den information du väljer att dela med oss i din ansökan.

När du kontaktar Swedish Agro Machinery kan vi vidarebefordra din information till relevanta koncernbolag, agenter eller distributörer till Swedish Agro Machinery.

Information om användningen av webbplatsen: information om vilka platser du besöker på webbplatsen och din IP-adress samlas in i loggfiler och i google analytics. Informationen används för att förbättra din upplevelse av vår webbplats och för teknisk felsökning. Informationen raderas kontinuerligt när den inte längre tjänar det ursprungliga syftet eller förlorar sin relevans.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter
Vi behandlar bara data om dig som är relevant och adekvat i förhållande till ovan angivna syften. Syftet är avgörande för vilken typ av data om dig som är relevant för oss. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter vi använder. Vi använder inte mer data än det som behövs för detta specifika ändamål. Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
Vi samlar, bearbetar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra syften. Dessutom kan lagstiftning bestämma vilken typ av data som krävs att samla in och lagra för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla en avtalsenlig eller annan juridisk skyldighet.

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre behövs
Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för syftet med vår insamling, bearbetning och lagring av dina uppgifter. Allmänna förfrågningar sparas tills vi har utfört dina önskade tjänster, dock högst 2 år

Vi begär ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
Vi kommer att begära ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften, om vi inte har ett lagligt krav att samla in dem. Vi informerar dig om en sådan begäran och om vårt legitima intresse för att hantera dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt, och du kan återkalla det när som helst genom att kontakta oss. Använd kontaktinformationen ovan, om du vill ha mer information.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke
Om vi ​​vidarebefordrar dina personuppgifter till partners och aktörer, t.ex. för användning i marknadsföring, kommer vi att begära ditt samtycke och informera dig om vad dina uppgifter ska användas till. Du kan när som helst göra invändningar mot denna typ av vidarebefordran. Men, som tidigare nämnts, kan upplysningar till relevanta koncernrelaterade företag ske utan särskilt samtycke för att uppfylla de avtal vi ingått med dig och för att optimera våra tjänster. Vi begär inte ditt samtycke om vi är lagligen skyldiga att avslöja dina personuppgifter, t.ex. i samband med rapportering till en myndighet.

Säkerhet
Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet.

Vi har antagit interna regler för informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, från obehörigt avslöjande och mot obehörig tillgång eller kunskap om dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att bli informerad om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till. Du kan också ta reda på hur länge vi behåller dina personuppgifter, och vem som tar emot data om dig i den mån vi vidarebefordrar data i Sverige och utomlands. Åtkomst kan dock begränsas av hänsyn till andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan nyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation högst upp.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade
Om du anser att de personuppgifter vi hanterar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan åtgärdas.

I vissa fall har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga, i förhållande till syftet vi hade när vi samlade in dem, kan du begära att de tas bort. Du kan också kontakta oss om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot lagen eller andra lagliga skyldigheter. När du ansöker om att korrigera eller radera dina personuppgifter ska vi undersöka om villkoren är uppfyllda och i sådana fall genomföra ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår delning av dina data för marknadsföring. Du kan använda kontaktinformationen överst för att skicka oss en invändning. Om din invändning är motiverad kommer vi att vidta åtgärder för att upphöra med hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt att överklaga
Du har rätt att när som helst skicka ett klagomål direkt till Swedish Agro Machinery. Ditt klagomål kan skickas via epost till info@sa-machinery.se (se även kontaktuppgifter högst upp). Du kan också klaga till GDPR-myndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.


Cookie policy

Cookies, syfte och relevans
När vi lägger till cookies kommer du att bli informerad om användningen och syftet med att samla in data via cookies.

Vi placerar cookies på din enhet för att optimera sidans funktioner, öka användarvänligheten och förbättringen av sidan i allmänhet samt för riktade marknadsaktiviteter. Till exempel lägger vi cookies på din enhet från följande partners:

Google
När du besöker swedishagro.se delas ditt besök med Google för att vi ska kunna analysera hur våra besökare använder vår webbplats, mäta effektiviteten i vår marknadsföring och rikta relevanta annonser till dig.

Vi delar också information med Google om hur du använder vår webbplats. Google kan kombinera dessa data med data som du har angett för dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Facebook
När du besöker swedishagro.se delas ditt besök med Facebook för att vi ska kunna analysera hur våra besökare använder vår hemsida, mäta vår marknadsföring och förse dig med relevanta annonser.

Vi delar också information med Facebook om hur du använder vår webbplats. Facebook kan kombinera dessa data med data som du har angett för dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Vi ber om ditt samtycke
När vi lägger till cookies på din enhet ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa statistik, funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke.

När du öppnar vår webbplats kommer du att möta en popup-textruta med relevant cookieinformation. Om du ignorerar den här textrutan och bara klickar på webbplatsen kommer du därmed att godkänna att vi lägger till cookies för de angivna ändamålen.

Så länge sparas cookies
Cookies raderar sig efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas vid varje besök.

Så tar du bort cookies
Se guiden för hur du ta bort cookies. Andra guider finns också tillgängliga på internet.

Så undviker du cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se instruktioner hur du blockerar cookies. Andra guider finns också tillgängliga på Internet.

Så får du detaljerad kontroll över cookies
Om du vill ha kontroll över vilka cookies som läggs på din enhet rekommenderar vi verktyget Ghostery. Vi är inte anslutna till Ghostery eller stödjer användningen av det.

Du kan också ställa in din iOS-enhet för att blockera vissa cookies – läs mer på Apple.