Vi säljer CLAAS originaldelar

Bild 1
bild reservdelslager 1
bild reservdelslager 4 (flyttas)
bild reservdelslager 3 (flyttas)

Vi är de enda i Sverige som kan köpa CLAAS reservdelar direkt från tillverkaren. Eftersom vår affärsidé är att vi ska finnas på färre platser och ha mer mobil service gör det också att fler reservdelar kvalificerar sig för lagerläggning lokalt.

Under sommaren 2018 invigde vi vårt centrala reservdelslager i Skurup som gör att tillgängligheten på reservdelar blir ännu bättre. Lagret ska förse i första hand Sverige och inom kort även Norge med reservdelar. Centrallagret kommer att vara tillgängligt för danska återförsäljare på Själland och Bornholm och det finns också möjlighet att Danish Agros maskinverksamhet i Finland och Baltikum kan dra nytta av lagret. Inledningsvis finns 10 000 reservdelar från CLAAS och cirka 4 000 delar från övriga varumärken i Skurup. Sortimentet kommer att utökas något efterhand.

Login Parts Doc

Behöver du reservdelar? Den elektroniska reservdelskatalogen innehåller alla CLAAS reservdelar för din maskin.

Reservdelskatalogen är endast en bildsideskatalog. Vill ni ha ha inlogg till CLAAS Connect och den kompletta katalogen,
sänder ni ett mail till  oss på info@sa-machinery.se.