SCANSTONE

Bild
Bild
Bild
ScanStone som kom in i sortimentet sommaren 2019. Produkterna kompletterar potatistillverkaren AVR:s produkter.

ScanStone har idag ett 50-tal anställda och har sin bas i Angus i nordöstra Skottland och tillverkar maskiner för potatisodling, bland annat stensträngläggare och bäddkupare. 

Sverige är en av ScanStones viktigaste exportmarknader tillsammans med Frankrike och Tjeckien och maskinerna är utvecklade för att klara svenska förhållande. Sveriges jord- och stenförhållande påminner mycket om det i Skottland. Idag finns omkring 200 maskiner från ScanStone i Sverige.

Inom Swedish Agro Machinery finns det flera medarbetare som har god kunskap och är specialutbildade för att arbeta med potatismaskiner. Produktchef Emil Hjalmarsson har ansvaret för att driva potatismaskinaffären som omfattar både AVR och ScanStone. Han arbetar nära ScanStone och har kontakt med leverantören flera gånger i veckan.