SCANSTONE

ScanStone kom in i sortimentet sommaren 2019. Produkterna kompletterar potatistillverkaren AVR:s produkter. ScanStone har idag ett 50-tal anställda och har sin bas i Angus i nordöstra Skottland och tillverkar maskiner för potatisodling, bland annat stensträngläggare och bäddkupare. 

Inom Swedish Agro Machinery finns det flera medarbetare som har god kunskap och är specialutbildade för att arbeta med potatismaskiner.