SAMSON

Swedish Agro Machinery är generalagent och återförsäljare för SAMSON AGRO i Sverige. SAMSON AGRO är ett internationellt företag som i snart 100 år har fokuserat på att hjälpa lantbrukarna att på ett innovativt sätt producera kvalitetslösningar för optimal användning och utnyttjande av gödsel. SAMSON har sitt huvudkontor och produktion i danska Viborg. Där tillverkar företaget gödseltunnor, gödselspridare, gödselramper och nedmyllningsaggregat.