HORSCH Såmaskiner

Våra såmaskiner hjälper dig att optimera dina produktionsmål. Horsch befinner sig  i framkant inom all form av sådd, kombisådd, odling, bearbetning och precisionsodling. De utför omfattande odlingsförsök och testar sin teknik i fält på mer än 6 000 ha. Både på egna gårdar och på kunders – för att säkerställa att du får ut allt av maskinerna. De delar sina kunders vardag inom och passion för jordbruket. Detta gör HORSCH produkter till den optimala lösningen för dig.

Universell såteknik för alla förhållanden

Pronto DC är beprövad i odlingssystem runt om i världen. Maskinen är en pionjär och fortsätter att sätta standarden för en moden kompakt såmaskin. Ingen annan såmaskin kan förbereda en lika grundligt utformad och likformig såbädd. Pronto DC förbereder jorden på ett sätt som håller fukten kvar i såraden för att främja snabb groning och säkerställa samtidig uppkomst. Utsädet sås i en optimal såbäddsmiljö som ger möjlighet till maximal avkastning. Sådden utförs i högre hastigheter och med större effektivitet i antal hektar per dag jämfört med andra koncept. Pronto DC förbereder en överlägset fin såbädd samtidigt som placerar växtnäring och jämnar ut fältet. Pronto DC ger den ultimata miljön för maximal avkastningspotential.

Maximal effektivitet: Den optimala maskinen för integrerad jordbearbetning och sådd.

Fördelar med Pronto DC:

 • Globalt beprövat koncept för kombinationssåmaskiner

 • Unik design med trestegsraket: enhetlig såbäddsberedning, jordbearbetning, sådd.

 • Bearbetningssystemet med diskar skapar en optimal såbädd med enhetlig jordstruktur och sprider växtnäring samtidigt som den dödar tidiga ogräs, fördelar växtrester och skapar en god gromiljö.

 • Främjar jämn såbäddstemperatur i vårsådda grödor.

 • Däckkonsolideringssystemet förstärker bearbetad jord och förbättrar kapilläreffekten som drar in och håller fukt i såraden. Det främjar snabb groning och enhetlig uppkomst.

 • Globalt beprövade TurboDisc med dubbeltallrik är designad för placera utsädet exakt rätt.

 • Skapar en enhetlig jordstruktur som förbättrar TurboDisc billens prestanda.

 • Enkel men robust design av TurboDisc bibehåller konsekvent djuphållning och placerar utsäde exakt på önskat djup.

 • Kombisådd som klarar höga såhastigheter.

 • Tillval med dubbla utmatningssystem för myllning / samsådd av gödselmedel.

 • Enkel djupinställning av TurboDisc och skivbearbetningssystem.

 • Förenklat underhåll med få servicepunkter.

Pronto 3 till 6 DC – Ny generation!

Med Pronto 3–6 DC introducerar HORSCH ett nytt, innovativt driftkoncept. Nya funktioner underlättar avsevärt hantering, justering och övervakning av maskinen och terminalens gränssnitt anpassas individuellt efter dina behov. Användargränssnittet är optimerat för Touch-terminaler och fungerar med ISOBUS.

Nya funktioner förbättrar avsevärt handhavande, inställningar och övervakning av såmaskinen. Den nya tankgenerationen inkluderar en del krav ställda av våra kunder. Till exempel kalibreringsoptimering, ensidig vikning vid påfyllning av Pronto DC och en spjäll ovanför utmatningsmotorn på den trycksatta behållaren.

Fläkten som kan fås med tillval med oljekylare är direkt integrerad i behållaren. Den är monterad i ett mycket högt läge för att minska andelen dammpartiklar som sugs in. Detta ökar maskinens serviceintervall och livslängd. Oljekylaren är en idealisk lösning när du använder mineralgödsel. Den insugna luften värms upp något och förhindrar därmed att växtnäringen klibbar samman vid dagg och blöta såförhållanden.

Pronto 6 DC finns med en tankkapacitet på 4 000 liter alternativt 5000 Liter. Den dubbla PPF-behållaren har även förbättrats både med högre kapacitet och genom att det andra fördelartornet är placerat bakom tanken och därmed mer tillgängligt. Med hög driftshastighet, lågt hästkraftsbehov och exakt placering av komponenterna kan tid och bränsle sparas. Arbetsmomenten optimeras.

Universalsåmaskinen

Pronto DC är universell ur två synvinklar:

 • Perfekt sådd oavsett vilket förarbete som gjorts: grund bearbetning, efter plog eller intensivt kultiverande.
 • Idealisk för att så olika grödor. Förutom de klassiska grödorna, som raps, vete, korn, bönor så är det även möjligt att så gräs och fånggrödor med denna såmaskin.

Ultimat effektivitet

Optimal placering och inbäddning av fröet är två avgörande faktorer vid sådd. En annan viktig framgångsfaktor är att det optimala tidsfönstret för sådd kan upprätthållas. Prontons höga driftshastighet på upp till 20 km/h och den stora utsädestanken garanterar lång räckvidd och därmed större möjlighet att hålla sig inom såfönstret. Tankstorlekar:

 • Pronto 3, 4 DC (stel) och 4 DC: 2 800 liters enkel behållare alt. 4000 liters dubbeltank
 • Pronto 6 DC: 4 000 liter enkel tank alt. 5000 liters dubbeltank