AgXeed

Swedish Agro blev återförsäljare för AgXeed i juni 2023 och marknadsför deras autonoma lantbruksrobotar. Företaget som är världsledande inom förarlösa traktorer grundades 2018 i Nederländerna.

Danish Agro, Swedish Agros moderbolag, har träffat en överenskommelse om distributionsrättigheterna för varumärket AgXeed. Med detta avtal kommer Danish Agro, Swedish Agro och Norwegian Agro att erbjuda och distribuera de autonoma robotarna.

Försäljningen planeras börja någon gång under hösten 2023. Distributionen, konfigurationen av enheterna samt supporten kommer att ske i samarbete med AllAgBots. De har erfarenhet och stor kunskap inom dataöverföring mellan lantbruksmaskiner av olika fabrikat som används inom precisionsjordbruk. Hans-Christian Ripa, vd på Swedish Agro Machinery AB sager så här:

“Detta är en ny spännande affär för oss på Swedish Agro. Innan vi påbörjar försäljningen ska vi förbereda organisationen så att vi har med alla benen på denna resa. Jag är övertygad om att den här typen av produkter kommer att ha en given plats i marknaden. Det är roligt att vi är snabbt på bollen med en produkt i teknisk framkant.”

AgXeed har på bara fyra år startat upp sin verksamhet med målet att bespara lantbrukare tid och att minska markpackningen. Företaget är holländskt och grundarna har stor erfarenhet av maskinutveckling i lantbruksbranschen. Under de fyra åren har en stor mängd användartester och utvecklingstimmar genomförts.

AgBot 5.115T2

  • Redo för många timmar av högkapacitetsarbete på bred åkermark
  • Larvband för mindre markpackning
  • Justerbar spårvidd från 1,90 m upp till 3,20 m

AgBot 2.055W4

  • Mångsidig maskin för lättare jordbearbetningsredskap
  • Justerbara hjulkonfigurationer och spårvidder
  • Hög kapacitet genom kontinuitet

AgBot 2.055W3

  • Designad för smarta applikationer i fruktträdgårdar
  • 3-hjulsdesign för jämn och jordbevarande vältning
  • Möjliggör kontinuerligt arbete för maximal kapacitet

Vilka uppgifter kan du lämna till din AgBot?

Medan du gör något annat.