Mobil service med nästan samma pris som i verkstad

 Nyhet   29.04.19 kl. 10:00

Därför har vi alltid: 

  • Låg framkörningsavgift
  • Ingen restidsersättning
  • Timdebiteringen börjar när vi är framme hos dig. 

Hör av dig till din verkstad för att veta mer. 

Bild (flyttas)