8 saker du ska tänka på när du väljer tröska

 Nyhet   05.04.19 kl. 10:00

Swedish Agro Machinerys produktchef för tröskor och hackar,  Göran Sundqvist har över 30 års erfarenhet av tröskor från CLAAS. Här ger han sina bästa tips om vad du ska tänka på när du ska investera i en ny tröska.​

Tillgängliga trösktimmar

 • Hur många disponibla trösktimmar har du per säsong? Från södra till norra Sverige kan det skilja över 100 trösktimmar.
 • Hur många tillgängliga arbetstimmar har du om du även har övrig produktion? Odlar du exempelvis potatis så önskar du kanske lägga mindre tid på tröskning. 

Skärbordsbredd

 • Anpassa skärvidd till skördenivå. Lågavkastande grödor kräver normalt ett bredare bord, vilket kan vara en fördel i exempelvis ekoodling. Bredare bord innebär oftast ökad nyttjandegrad av tröskan.

 

Bild (flyttas)

Markförhållande

 • Markpackning och framkomlighet kan styra val av utrustning, exempelvis speciella hjul, band eller fyrhjulsdrift.

Fälteffektivitet

 • Hur ser din arrondering ut? Har du mindre fält eller större fält?
 • Tänk på att transportlogistiken ska klara tröskans kapacitet för att undvika stillestånd.
 • Flygande tömning effektiviserar tröskningen.
 • Räcker din mottagningskapacitet till? 

Transportbredd på väg

 • Ska du ta dig fram på smala vägar? Band och lågtrycksdäck minskar transportbredden.

Framtidsplaner för företaget

 • Planera för att tröskan kapacitet ska klara förväntade förändringar i din lantbruksverksamhet. En viss överkapacitet blir oftast billigare i längden.

Kapacitetshöjande utrustning

 • CRUISE PILOT reglerar automatiskt framkörningshastigheten. CRUISE PILOT arbetar proaktivt och reagerar innan det uppkommer belastningstoppar i tröskverket.
 • Vilka behov har du av inställningsautomatik? CLAAS mest avancerade inställningsautomatik CEMOS AUTO THRESING, som löpande ser hur grödans karaktär förändras och helautomatisk anpassar tröskan till detta, fick en guldmedalj på senaste Agritechnica.
 • Vad behöver du för tillbehör för olika grödor? Exempelvis behöver du en typ av utrustning för att tröska raps och en annan för gräsfrö. 

Skörderegistrering TELEMATICS

 • Vilken information behöver din tröska registrera? Är du exempelvis intresserad av att se skördekartor, avkastning, körtid, hur många hektar som körts eller bränsleförbrukning?