Spikrakt upp för HORSCH

Publicerat: 05.03.19

Det var egentligen inte meningen att familjen Horsch skulle bygga ett globalt företag för jordbearbetning. Familjen ville bara lösa problemen på sin gård utanför tyska Schwandorf och Michael Horsch byggde sin första såmaskin som kunde så under halm på 80-talet. 

Egentligen börjar historien redan 20 år tidigare. Då hade Michaels pappa och farbröder problem med att det var svårt att plöja med små traktorer och de längtade efter en förändring.

Plötsliga pionjärer
På 60-talet ansågs det nödvändigt med plöjning, att bruka jorden utan att plöja var en märklig sak. Michael och hans bröder växte upp i en miljö där deras pappa och farbröder blev pionjärer när det kom till att lista ut hur ett jordbruk utan plog skulle kunna fungera. Det fanns inga maskiner eftersom maskintillverkarna inte byggde maskiner för lantbruk som uteslöt plöjning.

– Det vi saknade mest var en riktig såmaskin som kunde så under halmen. I början av 80-talet byggde jag äntligen en maskin som klarade det. Vi kallade den Sä-Exaktor och det blev en väldigt uppskattad produkt. Vi sålde många maskiner över hela Europa, berättar Michael.

Det problemlösande familjeföretaget HORSCH är i dag ett familjeföretag där flera familjemedlemmar arbetar aktivt. Michael har tagit rollen som vd i företaget.

– Mitt mål var ju aldrig att bygga ett maskinföretag. Jag ville bara tjäna lite pengar så att jag kunde köpa en gård, säger Michael.

Rekordår trots torka
Michael summerar 2018 till ännu ett rekordår. Detta trots att omsättningen blev lägre än väntat på grund av torkan. De senaste åren har HORSCH vuxit i rekordfart. År 2017 var omsättningen 

356 miljoner euro, vilket kan jämföras med 2014 då omsättningen var 233 miljoner euro. Siffror från 2017 visar att företaget sysselsätter 1 600 medarbetare över hela världen med fabriker i Tyskland, USA, Brasilien, Ryssland och Kina. I Schwandorf produceras i dag främst maskiner för sådd och jordbearbetning. Bland annat tillverkas Maestro, Pronto, Terrano och Joker nära platsen där allt började för 60 år sedan.