HORSCH höjer kapaciteten

Johan Rosenlund som driver lantbruks- och entreprenadverksamhet i Norje fick upp ögonen för maskinerna från HORSCH 2013 eftersom hans granne körde HORSCH.
– Jag provade inte ens en demo när jag investerade i såmaskinen Pronto. Jag litade på min grannes omdöme. Jag köpte Pronto eftersom jag ville komma upp i kapacitet, berättar Johan.​

Johan är uppväxt på gården där han idag driver lantbruks- och entreprenadverksamhet. Han har varit intresserad av lantbruk hela livet och har alltid haft ett stort maskinintresse. Kanske är det också därför han investerat i nya maskiner till gården på Listerlandet. Totalt har han fem maskiner från HORSCH där den äldsta är från 2013.

Delägare i sin pappas verksamhet
År 2002 köpte Johan in sig i sin pappas företag Norje Sambruk som då brukade omkring 100 hektar mark till att odla bland annat grönsaker. 

Pronton är lättdragen och passar till de varierande jordarna vi har här. 

Då gick Johan lantmästarprogrammet i Alnarp och jobbade lite på andra ställen innan han år 2005 började arbeta på allvar i företaget. Det är imponerande hur företaget har utvecklats sedan dess. År 2012 investerade han i hjullastare och satte igång en entreprenadverksamhet. Han har också köpt mer mark och tagit över mer arrende. Idag brukar de 300 hektar mark där en tredjedel är potatis och resten är spannmål. Företaget har 20 anställda.
– Man kan säga att jag har två anställda i lantbruksverksamheten, resten är på entreprenadsidan. Lantbruket har blivit mer en hobby och vi har inte lika mycket fokus på det, men jag har hjärtat i lantbruket och kommer nog alltid hålla på med det, säger Johan.

En noggrann arbetsfördelning
Johans pappa är egentligen pensionär men jobbar en del i företaget ändå. Johan tröskar och sår allting själv, resten sköter de anställda.
– Kanske kör jag lite jordbearbetning också om jag saknar lantbruket lite, säger Johan. Det är skönt att sitta i traktorn och jag kan ju sköta firman i telefon därifrån. Annars arbetar jag mycket med arbetsledning och kontorsarbete, eftersom jag inte hinner med det praktiska lika mycket som förr.

Välbyggda maskiner från HORSCH
Det finns många röda redskap från HORSCH på gården. Sedan Johan fick upp ögonen för HORSCH 2013 och han investerade i en sex meter breda såmaskinen Pronto 6 DC har det blivit fler inköp.
– Pronton är lättdragen och passar till de varierande jordarna vi har här. Maskinerna från HORSCH är överlag välbyggda, genomtänkta, användarvänliga och robusta. Jag har alltid försökt handla nya maskiner. Förutom att jag får den senaste tekniken så är maskinerna också mindre stillastående, vilket jag tjänar på i längden, säger Johan.
År 2016 investerade han i sprutan Leeb 5 LT. Han var i Danmark för att testa och körde den i kuperat fält där den fungerade väldigt följsamt.
– Det är nog den lantbruksmaskinen jag varit mest nöjd med. Den är klockren och fulländad från början – det finns inget jag vill ändra på. Annars brukar det alltid vara något på en maskin som jag inte gillar, något reglage jag vill flytta eller liknande. Jag gillar att den har 25 cm munstyckedelning och att jag kan köra nära marken.

80 hektar potatis per år
Ungefär en tredjedel av marken används för potatis. Johan sätter ungefär 80 hektar potatis per år och använder en AVR potatisupptagare, Spirit 6200. Den är snart sju år gammal och har varit problemfri från start. Målet är alltid att bli klar med potatisen senast den 20 oktober varje år. Efter Spirit 6200 kör han HORSCH kultivator Terrano 5 FM som han investerade i 2016. Han valde till härdade spetsar för att få en lång livslängd. Johan investerade i en Terrano eftersom han ville effektivisera jordbearbetningen och köra delvis plogfritt. Han använder den både på hösten efter skörden och på våren innan potatissättning. Senaste inköpet från HORSCH är fronttanken Partner 1600 FT som han investerade i 2018. Han köpte den framförallt för att effektivisera potatisodlingen och lägga gödningen mer precist.

Utökar gärna i framtiden
Johan ser ljust på framtiden och vill hela tiden utvecklas. Idag äger han 80 hektar av de 300 hektar som han brukar.
– Finns det en gård till salu eller ett arrende att ta över här i närheten är vi såklart alltid intresserade. Vi kan lätt utöka arealen till det dubbla och ändå använda samma maskiner som vi har nu. Johan har mångdubblat omsättningen flera gånger om sedan han klev in i företaget på riktigt 2005 och började med entreprenadverksamhet 2012. Det är främst på entreprenadsidan ökningen har skett.
– Jag brinner för lantbruket och jag kommer vara bonde hela mitt yrkesliv, det är jag säker på. Det bästa med att vara lantbrukare är friheten och att jag styr mina dagar själv. Det är nya utmaningar hela tiden och från år till år är det aldrig sig likt, avslutar Johan.