Oscar kör CLAAS

Oscar Hansson driver M.O.A.S.T AB i Oviken i Jämtland tillsammans med sin fru Magdalena. Han har två traktorer från CLAAS. Dessa används till vinterväghållning på vintern, sandning och snöröjning, och till jordbruket på sommarhalvåret med bland annat höproduktion. 

Han ville prova CLAAS och passade på att köpa en begagnad traktor som levde upp till förväntningarna. Efter det har de investerat ytterligare i en traktor och dessutom hyr de en traktor från CLAAS. 

För Oscar och Magdalena var det naturligt att välja begagnade maskiner. Med den extra garantin MAXI CARE kändes valet tryggt. Oscar sköter det mesta av servicen själv, men har bra stöttning från CLAAS servicepartner i Östersund, vilket betyder mycket. Om det blir aktuellt med ytterligare en traktor, då kommer de att välja en begagnad CLAAS traktor med Maxi Care.