Per kör CLAAS - Nya CLAAS maskiner på Kungens lantbruk.

 Nyhet  03.07.20 kl. 10:00

Kung Carl Gustavs lantbruk Stenhammars Gods i Södermanland har köpt en ny CLAAS traktor och slåttermaskin. Maskinerna levererades till kungens lantbruk av Swedish Agro Machinery i juni veckan. Traktorn är en AXION 870 CMATIC och slåtterkrossen en kombination av DISCO 3600 FC MOVE i fronten och DISCO 9200 C AUTOSWATER där bak. Driftschef Per Rudengren är nöjd med nyförvärvet.

Per har sysslat med vall i 30 år och det är viktigt för honom att hela tiden hitta något nytt och att fortsätta utvecklas och rationalisera.  I år investerade man i en DISCO MOVE Slåtterkross och en CLAAS AXION 870 traktor. Valet av traktor gjordes pga den goda förarmiljön med hytten, hyttfjädringen, transmissionen och dataskärmarna. GPSen är en viktig bit för samarbetet mellan CLAAS traktorn och DISCO slåtterkrossen.

Servicen är också väldigt viktig menar Per.  
– Det är en otrolig förmån att Swedish Agro Machinery nu också har service i Flen, säger han.

Gården är väldigt fokuserad på den biologiska mångfalden. Miljö, natur- och kulturvård är högt prioriterade. Man brukar 500 av totalt 800 hektar för betesmark, en ekologisk vallodling för uppfödning av dikor. Växtodlingen på Stenhammar är helt inriktad mot ekologisk grovfoderproduktion. Allt grovfoder produceras och lagras till foder för nötkreatur.

Miljö, natur- och kulturvård och resurshushållning är ämnens som är högt prioriterade av ägare och förvaltare av Stenhammar. Några exempel på det är det ekologiska jordbruket samt det certifierade skogsbruket. Befintliga åkrar och tidigare oanvänd åkermark nyttjas för ekologisk produktion av vall till foder. Kemikalier eller konstgödning används inte i växtodlingen.

Natur- och kulturvård bedrivs genom anläggande av viltvatten, slyröjning, nötkreaturens bete i hagar och på betesmarker och genom underhåll av gårdens många byggnader och kulturlämningar.

Så långt som möjligt drivs verksamheten på ett resursbesparande och miljövänligt sätt.

 

Källa: www.stenhammarsgods.se