Oscar kör CLAAS

 Nyhet  25.02.20 kl. 10:00

Oscar Hansson som driver M.O.A.S.T AB i Oviken i Jämtland tillsammans med sin fru Magdalena, har två traktorer från CLAAS. Dessa används till vinterväghållning på vintern, sandning och snöröjning, och till jordbruket på sommarhalvåret med bland annat höproduktion. 

De ville prova CLAAS och köpte då en begagnad traktor som de trivdes jättebra med, efter det köpte de en till och har även hyrt en CLAAS traktor. För Oscar och Magdalena var det naturligt att välja begagnade maskiner. Med den extra garantin, Maxi Care, kändes valet tryggt. Oscar sköter det mesta av servicen själv, men har bra stöttning från CLAAS servicepartner i Östersund, vilket betyder mycket. Om det blir aktuellt med ytterligare en traktor, då kommer de att välja en begagnad CLAAS traktor med Maxi Care.