Carl von Celsing kör CLAAS!

 Nyhet  18.02.20 kl. 10:00

På Agritechnica 2019 lanserande CLAAS LEXION generation två, men redan till skörden 2019 levererades tre förseriemaskiner till Sverige. Carl von Celsing som driver Rossviks säteri utanför Eskilstuna köpte en av dem, en LEXION 8800 med 46 fots VARIO skärbord. 

Carl berättar om första intrycket av maskinen.
– Jag hade höga förväntningar på nya LEXION, och den levde verkligen upp till dem. Det var lite ovant att manövrera det stora skärbordet de första timmarna men sedan fick vi ett jämnare flöde in i tröskan och ökad kapacitet.

Med CLAAS sedan 80-talet
På spannmålsgården som Carl driver tröskar han varje år ungefär 1000 hektar, allt från höst- och vårvete, höstoljeväxter, korn till ärtor. Stora arealer ställer höga krav på tröskan och på Rossvik har det gått tröskor från CLAAS sedan början på 80-talet.

– Personalen tycker det är bra med nya maskiner och vi söker alltid ny kapacitetsökning för att utveckla gården. Om du verkligen ska lyckas måste du tycka det är roligt och jag tycker lantbruk är roligt, säger Carl.

Fördubblad areal
Nu har arealen fördubblats och år 2011 fick Carl möjlighet att köpa gården. Idag brukar han 1260 hektar, ungefär hälften är hans egna ägor och hälften är arrenderade. Carl har tre anställda på gården och fokuserar mer på att leda arbetet på gården än att jobba praktiskt i lantbruket. Men han har lotten att sköta torken i skördetider.

– Det gäller att ha bra personal och våga överlåta ansvar, delegera arbetet eller besluten. Mina anställda behöver absolut inte utföra arbetsuppgifterna så som jag utför dem. Det viktiga är att de känner ansvar och tar initiativ.

Den bästa skörden någonsin
Carl ser tillbaka på en lyckad säsong år 2019. Skörden drog igång i början av augusti och var klar en månad senare. Allt tröskades med förseriemaskinen LEXION 8800. 
– Det är svårt att veta exakt hur mycket högre kapaciteten blev med den nya tröskan eftersom vi hade extremt bra förutsättningar för en god skörd i somras. Men lite kul är det att vi tog den bästa skörden som vi någonsin haft på Rossvik. Det var helt rätt år att byta tröska. Tyvärr ledde det till underkapacitet i torken, men det är kanske ett angenämt problem i sammanhanget. 
LEXION 8800 är den femte tröskan från CLAAS på gården sedan Carl tog över, den första var en LEXION 460. När han fick möjlighet att köpa en förseriemaskin vekade han inte en sekund. Ny teknik gör också personalen mer motiverad. Förändringarna i LEXION generation två är svåra att se för blotta ögat, men de känns i hjärtat hos maskinen. 
– Varje gång vi byter tröska här på gården så brukar vi lägga till något vi inte haft tidigare. I det här fallet valde vi till CEMOS AUTOMATIC för att öka effektiviteten hos föraren och för att vi ska kunna vara lite mer avslappnade när vi kör. Det är verkligen stor skillnad i förarmiljön. Förutom hjälpen med CEMOS som är väldigt användarvänlig, så är hytten riktigt tyst. Nu gick vi också från ett bord på 41 till 46 fot, säger Carl.

Ser fram emot nästa säsong
Carl har ökat avverkningen per timme och minskat bränsleförbrukningen per ton med den nya tröskan. För honom är det viktigt att ny teknik märks i plånboken. 
– Det viktigaste när vi tittar på maskininvesteringar är vad kostnaden blir per hektar och timme. Det är också viktigt att det är användarvänligt och inte hämmar utvecklingen på gården för att det är krångligt. Jag är väldigt nöjd med att vi fått ner kostnaden med nya LEXION och ser redan fram emot nästa skörd, avslutar Carl.