KAN DU

BESTÄLLA HELA ÅRETS BEHOV AV SLITDELAR?

Det lönar sig! Vi har nämligen infört en volymbaserad rabattskala på reserv- och slitdelar som du kan nyttja mellan 21 oktober och sista februari. Ju större summa – desto högre rabatt. Funderar du på om vi har ditt varumärke så kan vi glädja dig med att vi har märkesoberoende Granit som kan leverera orginaldelar till de flesta varumärken

Rabattskala

RESERV- OCH SLITDELAR:


1 – 25 000kr: 10%
25 001 – 75 000kr: 15%
75 001 kr och uppåt: 20%