MAXI CARE ingår vid köp av ny traktor

Det är en extra garanti som gäller upp till 2500 timmar eller 5 år. Inom ett år efter köp kan man även uppgradera MAXI CARE till att gälla ytterligare upp till 5000 timmar eller 5 år. Med MAXI CARE har du alltså fortsatt skydd mot oförutsedda utgifter, även efter att garantin gått ut. MAXI CARE följer med maskinen vid eventuell försäljning. Det ger maskinen ett högre andrahandsvärde.

  • Låg självrisk
    Vid eventuell reparation av maskinskada är ditt utlägg aldrig mer än maximalt 5000 kr. 

  • Inget åldersavdrag
    Reparationer görs alltid med CLAAS original reservdelar och original programvara. MAXI CARE kan utnyttjas obegränsat antal gånger under perioden.

  • Villkor
    För att MAXI CARE ska gälla måste du göra årlig eftersäsongskontroll eller löpande service beroende på vilken maskin du har. Bortsett från självrisken tillämpas garantivillkoren i Lantbruk 16 under hela perioden med MAXI CARE.