Tryggt ägande av din maskin från CLAAS

Med MAXI CARE har vi gjort det enkelt för dig att säkerställa att du alltid har välskötta maskiner - och du riskerar inga oförutsedda kostnader vid verkstadsbesök. MAXI CARE är giltigt för din CLAAS-traktor upp till 5000 timmar eller 5 år, och du garanteras högsta professionella service från en auktoriserad CLAAS-verkstad.

Dina fördelar:

• Du har kontroll på dina underhållskostnader

• Vid eventuell maskinskada blir dina utlägg endast självrisk, så länge MAXI CARE gäller

• Du har alltid fullservade maskiner

Vid köp av en CLAAS traktor ingår MAXI CARE. Det är en extra garanti som gäller upp till 2500 timmar eller 5 år. Inom ett år efter köp kan man även uppgradera MAXI CARE till att gälla ytterligare upp till 5000 timmar eller 5 år. Med MAXI CARE har du alltså fortsatt skydd mot oförutsedda utgifter, även efter att garantin gått ut. MAXI CARE följer med maskinen vid eventuell försäljning. Det ger maskinen ett högre andrahandsvärde.

Låg självrisk
Vid eventuell reparation av maskinskada är ditt utlägg aldrig mer än maximalt 5000 kr. 

Inget åldersavdrag
Reparationer görs alltid med CLAAS original reservdelar och original programvara. MAXI CARE kan utnyttjas obegränsat antal gånger under perioden.

Villkor
För att MAXI CARE ska gälla måste du göra årlig eftersäsongskontroll eller löpande service beroende på vilken maskin du har. Bortsett från självrisken tillämpas garantivillkoren i Lantbruk 16 under hela perioden med MAXI CARE.