Dags för eftersäsongskontroll av din HORSCH.

Du har köpt en värdefull maskin, låt oss hjälpa dig att ta hand om den. 

En regelbunden service och underhåll av din HORSCH-spruta håller den i gott skick och ökar tillförlitligheten och livslängden. Spridningsutrustningens funktion bevaras och säkerställer korrekt distribution av växtskydd utan stillestånd när våren kommer och arbetet börjar. Det är både tryggt och ekonomiskt. 

Våra tekniker går igenom och kontrollerar din maskin och ger dig förslag på eventuella reparationer. 

Fördelar med eftersäsongskontroll

Du ökar sprutans livslängd och bibehåller ett högt andrahandsvärde.

Du sparar tid och pengar genom att planera din service i god tid.

Du får en förebyggande översyn av system och komponenter.

Du får en väl underhållen maskin med hög tillförlitlighet - bra för miljön.

Service av auktoriserad personal. Uppdaterad servicebok.

 Färre reparationer och färre oplanerade driftstopp.

HORSCH original reservdelar och garanti på arbetet.

Vad är det vi kontrollar vid service?

 

  • Sprutramp
  • Elektronik och hydraulik
  • Lufttryck- och oljetryck
  • Bromsar och kablage
  • Kopplingar
  • Växtskydds- och renvattentank

Utvalda anläggningar erbjuder också funktionstest.

Pris: 
Service – 5000 kr + moms
Funktionstest – 4500 kr + moms
Service + funktionstest: 8000 kr + moms

Växtskyddssprutor ska godkännas av Jordbruksverket

Sedan den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket för att få användas. Växtskyddssputor måste testas och eventuella funktionsbrister ska åtgärdas. Slitna munstycken med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på miljön.
Funktionstest och kalibrering av sprutan ökar precisionen och höjer säkerheten. Bra för både dig och miljön.

Så här skriver Jordbruksverket:
Alla sprutor som används yrkesmässigt ska funktionstestas minst vart tredje år för att kunna godkännas av oss. Du kan dock använda en nytillverkad spruta i högst tre år utan godkännande. Funktionstestet är till för att säkerställa att spridnings­utrust­ningen är

  • i bra skick
  • lämplig för ändamålet
  • väl kalibrerad, det vill säga att sprutan är rätt inställd och till exempel sprider rätt mängd av preparatet.

Funktionstestet är en förutsättning för att kunna minska doserna och behålla effekten av bekämpningen, vilket också är bra både för miljön och för din arbetsmiljö.